18 lutego 2024

  • lutego 18, 2024

W poprzednim artykule opowiedzieliśmy Wam, czym jest egzamin TELC, komu może się przydać i podaliśmy ogólne informacje. Teraz chcielibyśmy opowiedzieć o wszystkim bardziej szczegółowo, abyście nie mieli żadnych pytań. Jakie są zatem cechy specjalne i zalety tego egzaminu?

1.Dwupoziomowy format (dualny): Egzamin TELC jest przeprowadzany na dwóch poziomach, co oznacza ocenę umiejętności językowych na dwóch poziomach Europejskiego Systemu Językowego. W rezultacie student, który pomyślnie zda egzamin, otrzyma certyfikat na poziomie B1 lub B2.

2.Kompleksowa ocena umiejętności językowych: Egzamin TELC obejmuje kompleksową ocenę umiejętności językowych, takich jak czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie. Każdy z tych aspektów jest oceniany osobno, co pozwala dokładnie określić poziom językowy studenta w każdej z tych umiejętności.

3.Ocena na poziomach B1 i B2: Po ukończeniu egzaminu każdy student otrzymuje dokładne informacje na temat osiągniętych poziomów umiejętności językowych. Te informacje obejmują poziomy B1 i B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala lepiej zrozumieć mocne i słabe strony studenta w języku polskim.

4.Od niedawna certyfikat TELC jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka polskiego i jednym z dokumentów do uzyskania karty długoterminowego rezydenta UE (innymi słowami - stałego pobytu w Polsce).Format przeprowadzania egzaminu TELC:

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie (napisanie krótkiego tekstu lub listu). Ta część trwa około 120 minut.

Część ustna egzaminu może zawierać zarówno indywidualne wystąpienia, jak i zadania sytuacyjne, które wymagają komunikacji z egzaminatorem lub innymi uczestnikami. Przewidziano na nią od 15 do 20 minut.

❓FAQ. Najczęściej zadawane pytania❓


Co się stanie, jeśli się spóźnisz na egzamin? Czy opłata zostanie zwrócona?

Zgodnie z regulaminem przeprowadzania egzaminu TELC, w przypadku spóźnienia (nawet z ważnych i niezależnych od Ciebie przyczyn) opłata nie jest zwracana ani przenoszona na następną datę egzaminu. Zalecamy przybycie 15-20 minut przed rozpoczęciem.

Co się stanie, jeśli spróbujesz ściągać?

Jeśli koordynator lub egzaminator zauważy, że korzystasz z jakiegokolwiek urządzenia lub masz przy sobie "ściągi", zostaniesz poproszony o natychmiastowe opuszczenie sali i będziesz wykluczony z egzaminu bez możliwości zwrotu opłaty. Przed rozpoczęciem egzaminu należy również oddać wszystkie telefony komórkowe, elektroniczne zegarki i wszelkie nośniki informacji. Jeśli tego nie zrobisz, nie zostaniesz dopuszczony do egzaminu. Komunikacja z innymi uczestnikami jest również surowo zabroniona.

Dla kogo przeznaczony jest egzamin?

Do egzaminu mogą przystąpić obywatele dowolnego kraju w wieku powyżej 14 lat.

Na jakim poziomie odbywa się testowanie?

Egzamin ocenia Twoje umiejętności na poziomie B1 oraz B2. Jeśli wyniki pokażą, że Twój poziom jest niższy niż B1, niestety nie otrzymasz certyfikatu.

Jeśli okaże się, że Twój poziom jest wyższy niż B2, certyfikat będzie nadal na poziomie B2, ponieważ wyższe poziomy nie są testowane na tym egzaminie.

Co zrobić, jeśli nie znasz swojego poziomu języka polskiego i obawiasz się, że nie uzyskasz pozytywnego wyniku?

W takim przypadku oferujemy płatną usługę szybkiej oceny Twojego poziomu języka przez egzaminatora TELC. Składa się ona z części pisemnej i ustnej (rozmowa z egzaminatorem na wybrany temat). Po przetestowaniu natychmiast dowiesz się, jaki masz poziom języka polskiego i otrzymasz komentarze dotyczące słabych stron w części pisemnej lub ustnej. Zapisz się na konsultację pod numerem telefonu +48692026615.

Co się stanie, jeśli napiszesz słabo część pisemną egzaminu?

Nie ma powodu do niepokoju. Ten egzamin bardziej zwraca uwagę na Twoje mocne strony. Jeśli jedna z części ma słaby wynik, ale na przykład świetnie mówisz po polsku, może to zrekompensować słaby wynik na jednym z etapów.

Co możesz zabrać ze sobą?

Zasady egzaminu TELC pozwalają zabrać ze sobą butelkę wody bez etykiety, gumkę, temperówkę i koniecznie zwykły ołówek (i kilka zapasowych). Prosimy nie przynosić długopisów. Przed egzaminem musisz pokazać swój paszport.

Na jakim języku będą z Tobą rozmawiać egzaminatorzy i koordynatorzy?

Przez cały czas trwania egzaminu wszyscy rozmawiają tylko po polsku.

Jak długo trzeba czekać na wyniki i certyfikat?

Zazwyczaj czas oczekiwania na wyniki i certyfikat wynosi od 3 do 5 tygodni.

Jak zdobyć certyfikat?

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów poinformujemy Cię o terminach, w których możesz odebrać certyfikat osobiście w naszym biurze. Jeśli potrzebujesz wysłać dokumenty pocztą, możemy zaoferować taką usługę za pośrednictwem Poczty Polskiej (na terenie Polski).

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat TELC i ich zasad?

Oficjalne i bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie TELC.
❗ Po pomyślnym zdaniu egzaminu koszt certyfikatu wynosi 200 złotych.❗

Jeśli jesteś zainteresowany możliwością przystąpienia do egzaminu TELC we Wrocławiu, przypominamy, że Szkoła "Witaj Wrocław" jest oficjalnym centrum przeprowadzania Państwowego Egzaminu oraz egzaminu TELC z języka polskiego.


Więcej informacji na temat oferty znajdziesz tutaj📌


👉👉👉Zapisz się na egzamin TELC👈👈👈


Kontakt:

54-203, ul. Legnicka 55/U4, Wrocław

+48 692 026 615 (WhatsApp)

witaj@fpiwo.pl

Dane rejestrowe

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
Adres korespondencyjny:
54-203, ul. Legnicka 55/U4, Wrocław.
E-mail: kontakt@fpiwo.pl
Tel: +48 692 026 615
KRS 0000716903
NIP 8943124688
REGON 36942572000000
Kim jesteśmy? Więcej o nas

Szkoła Witaj Wrocław


Szkoła Witaj Wrocław

Dobry Blog o Polsce


Хороший Блог о Польше

Popularne wpisy

Aktualna rekrutacja

Statystyki strony

Odwiedż nasz kanał na YouTube

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

E-mail *

Wiadomość *