5 listopada 2020

  • listopada 05, 2020
Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień Statutu.

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej posiada osobowość prawną. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Siedzibą Instytutu jest Wrocław. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 


Numer KRS 0000716903 

NIP 8943124688 

REGON 36942572000000 

Adres rejestracyjny oraz biura: Legnicka 55/U4, 54-203, Wrocław, Polska. 

Forma prawna: FUNDACJA

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJIRachunek bankowy w walucie: złoty (PLN)
Nr rachunku: 33 2530 0008 2056 1065 0672 0001
Nazwa posiadacza: Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
IBAN: PL 33 2530 0008 2056 1065 0672 0001
Kod BIC/SWIFT Nest Bank: NESBPLPW
Bank: Nest Bank
Adres posiadacza: 54-203, Legnicka 55, U4. Wrocław


Dane do faktury: 

Nazwa: Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
NIP: 8943124688
Adres prawny: 54-203, Legnicka 55, U4. Wrocław


Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, A TAKŻE WSZELKIE PISMA I DOKUMENTY W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH FUNDACJI, SKŁADA I PODPISUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU FUNDACJI. PREZES ZARZĄDU FUNDACJI MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKÓW, DZIAŁAJĄCYCH W GRANICACH UMOCOWANIA. USTANOWIENI PRZEZ NIEGO PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄ JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE, ZGODNIE Z TREŚCIĄ UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.

Dane rejestrowe

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
Adres korespondencyjny:
54-203, ul. Legnicka 55/U4, Wrocław.
E-mail: kontakt@fpiwo.pl
Tel: +48 692 026 615
KRS 0000716903
NIP 8943124688
REGON 36942572000000
Kim jesteśmy? Więcej o nas

Szkoła Witaj Wrocław


Szkoła Witaj Wrocław

Dobry Blog o Polsce


Хороший Блог о Польше

Popularne wpisy

Instytut na Facebooku

Statystyki strony

Odwiedż nasz kanał na YouTube

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

E-mail *

Wiadomość *