5 listopada 2020

  • listopada 05, 2020
Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień Statutu.

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej posiada osobowość prawną. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Siedzibą Instytutu jest Wrocław. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Numer KRS 0000716903 

NIP 8943124688 

REGON 36942572000000 

Adres rejestracyjny (do wystawienia faktur): ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, Polska.

Adres biura i korespondencyjny: Legnicka 55/4, 54-203, Wrocław, Polska. 

Travel House: Bulwar Ikara 10, 54-130, Wrocław, Polska. 

Forma prawna: FUNDACJA

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI

Rachunek bankowy w walucie: złoty (PLN)
Nr rachunku: 33 2530 0008 2056 1065 0672 0001
Nazwa posiadacza: Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
IBAN: PL 33 2530 0008 2056 1065 0672 0001
Kod BIC/SWIFT Nest Bank: NESBPLPW
Bank: Nest Bank
Adres posiadacza: 54-206, Legnicka 65, Wrocław

Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, A TAKŻE WSZELKIE PISMA I DOKUMENTY W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH FUNDACJI, SKŁADA I PODPISUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU FUNDACJI. PREZES ZARZĄDU FUNDACJI MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKÓW, DZIAŁAJĄCYCH W GRANICACH UMOCOWANIA. USTANOWIENI PRZEZ NIEGO PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄ JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE, ZGODNIE Z TREŚCIĄ UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.

Dane rejestrowe

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
Adres korespondencyjny:
Bulwar Ikara 10
54-130 Wrocław
Uwaga! Od 02-10-2023 nowy adres biura: 54-203, ul.Legnicka 55/U4, Wrocław. E-mail kontakt@fpiwo.pl
Tel: +48 692 026 615
KRS 0000716903
NIP 8943124688
REGON 36942572000000
Kim jesteśmy? Więcej o nas

Szkoła Witaj Wrocław


Szkoła Witaj Wrocław

Coliving Travel House


Travel House we Wroclawiu

Dobry Blog o Polsce


Хороший Блог о Польше

Popularne wpisy

Instytut na Facebooku

Statystyki strony

Free counters!

Odwiedż nasz kanał na YouTube