10 maja 2018

  • maja 10, 2018
Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej ma ogromne doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju demokracji i samorządności, współpracy z Polonią i Polakami za granicą, stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości, promocji wolontariatu, wspieraniu rozwoju społeczeństwa lokalnego, zarządzaniu i planowaniu strategicznym oraz w rozwoju organizacji pozarządowych. Realizujemy nasze cele różnymi metodami, wśród których istotne miejsce zajmują szkolenia, wizyty studyjne oraz wymiany międzynarodowe i staże. 

W ramach nieodpłatnej działalności realizujemy następujące projekty:

- Portal informacyjny „Dobry blog o Polsce”. Projekt jest realizowany od 2012 roku w językach rosyjskim oraz ukraińskim. Co roku miliony obywateli Ukrainy, Republiki Białorusi i innych krajów Europy Wschodniej odwiedzają Polskę. Pomimo ogromnej liczby gości przybywających z wschodniej granicy, materiały dotyczące Polski w języku rosyjskim i ukraińskim są zdecydowanie niewystarczające.

Dla tego głównym celem projektu „Dobry blog o Polsce” (Хороший блог о Польше) jest proste i zrozumiałe podanie informacji na temat: pracy i legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce; kwestii prowadzenia biznesu, podatków, zatrudnienia pracowników; adaptacji cudzoziemców przez zapoznanie z polską historią, kulturą, zwyczajami; promocji podróży i turystyki. Osobne miejsce na portalu zajmują różnorodne informacje turystyczne dotyczące województwa Dolnośląskiego i miasta Wrocław.
Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
- Kanał YouTube Polskiego Instytutu Współpracy Obywatelskiej. Celem projektu jest tworzenie edukacyjnych i rozwojowych filmików na temat: pracy i legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce; wynajmu oraz kupna nieruchomości; rozliczenia podatków; uzyskania karty czasowego oraz stałego pobytu; prowadzenie biznesu i zatrudnienie pracowników przez cudzoziemców oraz inne. 

Dla kogo? Rosyjsko oraz ukraińskojęzyczni migranci z Ukrainy, Republiki Białoruskiej oraz innych krajów Europy Wschodniej, Rosji, Kazachstanu i innych państw.  Projekt jest realizowany w trybie ciągłym od 2017 roku.

W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego realizujemy:

- Wizyty studyjne, staże, szkolenia, wymiany międzynarodowe (również dla obywateli Ukrainy, Republiki Białoruś, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Rosji, Kazachstanu oraz innych państw). Dedykowane są pracownikom administracji i organizacji pozarządowych, dziennikarzom; młodzieży i studentom; początkującym oraz doświadczonym przedsiębiorcom; przedstawicielom Polskich oraz Polonijnych organizacji z różnych krajów. 

Podczas wizyt nasi goście mają niepowtarzalną okazję zapoznać się z wybranymi przykładami, które ilustrują najlepsze metody rozwiązywania różnorodnych problemów w Polsce. Mogą przedyskutować interesujące ich zagadnienia w wybranym języku (polskim, rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim) z przedstawicielami administracji szczebla centralnego, lokalnego i samorządowego, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesu.

Wizyty studyjne, staże, szkolenia, wymiany międzynarodowe organizujemy według następnego modelu: 

1) Wprowadzenie merytoryczne, którego celem jest przybliżenie uczestnikom specyfiki danego zagadnienia w Polsce, 

2) Warsztaty, seminaria, wizyty w instytucjach państwowych oraz prywatnych (zajęcia praktyczne), których celem jest przyjrzenie się jak różne modelowe rozwiązania sprawdzają się w rzeczywistości.

3) Sesje ewaluacyjne w trakcie i po zakończeniu wizyty/stażu, których celem jest zebranie opinii uczestników, a także wszechstronne pogłębienie ich wiedzy praktycznej oraz teoretycznej.

Plan każdej wizyty studyjnej/stażu/wymiany jest szczegółowo opracowywany i przygotowywany z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestników z różnych krajów. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, kompetentnych wykładowców, tłumaczenie materiałów szkoleniowych. Również do uzgodnienia są kwestia transportu, zakwaterowania, wyżywienia, organizacji czasu wolnego.
Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
- Tłumaczenia ustne oraz pisemnie z języków: polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Również wsparcie doświadczonych tłumaczy przy kontaktach z pracodawcami, urzędami oraz innymi instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi. 

- Personalne doradztwo dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych w językach polskim, rosyjskim, ukraińskim. Przedzielimy profesjonalnego doradcę w kwestiach takich jak: praca i legalizacja pobytu obcokrajowców w Polsce; prowadzenie biznesu i zatrudnienie pracowników przez cudzoziemców; rozliczanie podatków; wynajem oraz kupno nieruchomości; uzyskanie karty czasowego oraz stałego pobytu, karty długoterminowego rezydenta UE; uzyskanie polskiego obywatelstwa przez obcokrajowców. 

- Organizacja spersonalizowanych wycieczek turystycznych po Wrocławiu oraz Dolnym Śląsku. Południowo-Zachodnia Polska to kraj zamków, pałaców, niesamowitych pamiątek architektury czasów średniowiecza oraz XIX-XX stulecia. Do każdego klienta dopasujemy najlepszy plan podróży i przedstawimy ofertę specjalną. 

P.S. Szkolenia, wymiany międzynarodowe, wizyty studyjne, wycieczki organizujemy nieodpłatnie (w ramach projektów) lub odpłatnie w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, czyli zbierając taką opłatę od uczestników, która pozwala nam pokryć koszty organizacji szkoleń. Szczegóły oferty.

W gronie naszych pracowników i współpracowników znajdują się trenerzy z wieloletnim doświadczeniem pracy w Polsce i państwach UE oraz krajach Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi i in.). Wszystkie szkolenia prowadzimy aktywnymi metodami nauczania w oparciu o sprawdzone i stale doskonalone programy. 

Aktualne nabory na nasze szkolenia, wymiany międzynarodowe, wycieczki dostępne są na naszej stronie internetowej www.fpiwo.pl oraz oficjalnym Fanpage na Facebook - https://www.facebook.com/FPIWO/ 

Dane rejestrowe

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
Adres korespondencyjny:
Bulwar Ikara 10
54-130 Wrocław
E-mail kontakt@fpiwo.pl
Tel: +48 692 026 615
KRS 0000716903
NIP 8943124688
REGON 36942572000000

Nasz coliving we Wrocławiu


Travel House we Wroclawiu

Zobacz nasz dobry blog o Polsce


Хороший Блог о Польше

Popularne wpisy

Instytut na Facebooku

Statystyki strony

free counters

Odwiedż nasz kanał na YouTube