poniedziałek, 21 maja 2018

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej ma ogromne doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju demokracji i samorządności, współpracy z Polonią i Polakami za granicą, stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości, promocji wolontariatu, wspieraniu rozwoju społeczeństwa lokalnego, zarządzaniu i planowaniu strategicznym oraz w rozwoju organizacji pozarządowych. Realizujemy nasze cele różnymi metodami, wśród których istotne miejsce zajmują szkolenia, wizyty studyjne oraz wymiany międzynarodowe i staże.


Szczegóły naszej oferty:

Wizyty studyjne, staże, szkolenia, wymiany międzynarodowe (również dla obywateli Ukrainy, Republiki Białoruś, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Rosji, Kazachstanu oraz innych państw). Dedykowane są pracownikom administracji i organizacji pozarządowych, dziennikarzom; młodzieży i studentom; początkującym oraz doświadczonym przedsiębiorcom; przedstawicielom Polskich oraz Polonijnych organizacji z różnych krajów. 

Podczas wizyt nasi goście mają niepowtarzalną okazję zapoznać się z wybranymi przykładami, które ilustrują najlepsze metody rozwiązywania różnorodnych problemów w Polsce. Mogą przedyskutować interesujące ich zagadnienia w wybranym języku (polskim, rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim) z przedstawicielami administracji szczebla centralnego, lokalnego i samorządowego, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesu.

Wizyty studyjne, staże, szkolenia, wymiany międzynarodowe organizujemy według następnego modelu: 

1) Wprowadzenie merytoryczne, którego celem jest przybliżenie uczestnikom specyfiki danego zagadnienia w Polsce, 
2) Warsztaty, seminaria, wizyty w instytucjach państwowych oraz prywatnych (zajęcia praktyczne), których celem jest przyjrzenie się jak różne modelowe rozwiązania sprawdzają się w rzeczywistości. 
3) Sesje ewaluacyjne w trakcie i po zakończeniu wizyty/stażu, których celem jest zebranie opinii uczestników, a także wszechstronne pogłębienie ich wiedzy praktycznej oraz teoretycznej.

Plan każdej wizyty studyjnej/stażu/wymiany jest szczegółowo opracowywany i przygotowywany z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań i możliwości uczestników z różnych krajów. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, kompetentnych wykładowców, tłumaczenie materiałów szkoleniowych. Również do uzgodnienia są kwestia transportu, zakwaterowania, wyżywienia, organizacji czasu wolnego.

P.S. Szkolenia, wymiany międzynarodowe, wizyty studyjne, wycieczki organizujemy nieodpłatnie (w ramach projektów) lub odpłatnie w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, czyli zbierając taką opłatę od uczestników, która pozwala nam pokryć koszty organizacji szkoleń. 

W gronie naszych pracowników i współpracowników znajdują się trenerzy z wieloletnim doświadczeniem pracy w Polsce i państwach UE oraz krajach Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi i in.). Wszystkie szkolenia prowadzimy aktywnymi metodami nauczania w oparciu o sprawdzone i stale doskonalone programy. 
Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej 
Aktualne nabory na nasze szkolenia, wymiany międzynarodowe, wycieczki dostępne są na naszej stronie internetowej www.fpiwo.pl oraz oficjalnym Fanpage na Facebook - https://www.facebook.com/FPIWO/ 

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Kontakt

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej. Adres biura i korespondencyjny: Bulwar Ikara 10, 54-130, Wrocław. e-mail: kontakt@fpiwo.pl Numer KRS 0000716903 NIP 8943124688 REGON 36942572000000

Zobacz pierwszy coliving we Wrocławiu


Travel House we Wroclawiu

Zobacz nasz dobry blog o Polsce!


Хороший Блог о Польше

Popularne wpisy

Instytut na Facebooku

Wyświetlenie strony

free counters

Odwiedż nasz kanał na YouTube